Luktelėkite...

Kortelių žaidimai. Daiktų padėtis

Vertinimas: Kol kas vertinimų nėra El.paštas

Pardavimo kaina: 6,37 €
  • Aprašymas
  • Atsiliepimai

  Jolanta Bartkutė KORTELIŲ ŽAIDIMAI. Daiktų padėtis (serija „Priešmokyklinis ugdymas“) 101 p., spalv., kietas virš. Formatas: 15,3x22,3x2,5 cm Šviesa, 2011 m. ISBN 9785430048792   Anotacija:   Priešmokyklinio amžiaus vaikams siūlome KORTELIŲ ŽAIDIMUS pažinimo, komunikavimo ir socialinei kompetencijai ugdyti. Jie parengti remiantis PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO METODINĖMIS REKOMENDACIJOMIS.   Pateikiame mokomąją medžiagą, pritaikytą vaikams ugdytis žaidžiant darželyje, mokykloje ir namie. Šiuos žaidimus žaidžia 1–2 vaikai ir žaidimo vedėjas — mokytojas arba vienas iš tėvelių.   DAIKTŲ PADĖTIS — mokomoji priemonė, skirta orientavimuisi aplinkoje lavinti.   Supažindiname su erdvės sąvokomis kairė, dešinė, viršus, apačia, vidurys. Ugdome gebėjimus: orientuotis lape; nusakyti daiktų padėtį lape; orientuotis erdvėje kito daikto ir savo atžvilgiu; nusakyti daiktų erdvinę padėtį kito daikto ir savo atžvilgiu; kalbant taisyklingai vartoti prielinksnius ant, po, prieš, už, virš, tarp.   Dėžutėje DAIKTŲ PADĖTIS pateikiama 50 didelių ir mažų kortelių su paveikslėliais, 43 kortelės su paveikslėliais ir užrašais, 7 kortelės su užrašais ir 8 žaidimų aprašymai.   KORTELIŲ ŽAIDIMUS siūlome įsigyti tėveliams ir mokytojams, kuriems rūpi kuo geriau parengti vaiką mokyklai.   Dailininkės Eglė Mačiulytė, Rasa Teišerskienė.   Ištrauka:   Kuriame langelyje? Vaikai pasiima po didelę gelsvą kortelę su nupieštais daiktais. Žaidimo vedėjas užduoda tikslingai parinktus klausimus, pavyzdžiui: – Kuriame langelyje nupiešta saulutė? Vaikai atsako: – Mano saulutė nupiešta kairiajame viršutiniame langelyje. Klausiama, kurioje lapo vietoje yra nupieštas kiekvienas daiktas. Už teisingą atsakymą vaikas gauna kortelę su besišypsančiu veiduku. Laimi tas, kuris surenka daugiau tokių veidukų. Paskui vaikai korteles apsuka kitaip arba jomis pasikeičia ir žaidžia iš naujo. Žaidžiant su šiomis kortelėmis, vaikams užduodama ir daugiau tikslingai parinktų klausimų, pavyzdžiui: – Kas nupiešta dešiniajame viršutiniame, kairiajame apatiniame, dešiniajame apatiniame, kairiajame viršutiniame, viduriniame langelyje?   Padėk paveikslėlį 1. Du vaikai atsisėda vienas priešais kitą. Ant stalo prieš save pasideda po 1 didelę melsvą ir 5 mažas melsvas korteles su skirtingais paveikslėliais. Žaidimo vedėjas duoda vaikams tikslingus nurodymus, pavyzdžiui: – Paimk obuolį ir padėk lapo viduriniame langelyje (dešiniajame viršutiniame, kairiajame apatiniame, dešiniajame apatiniame, kairiajame viršutiniame). Vaikai atlieka nurodymus. Jeigu žaidimo vedėjas pasako, kad paveikslėlis padėtas netinkamoje vietoje, jis nuimamas, padedamas atgal ir laukiama kito nurodymo. Laimi tas, kuris pirmas teisingai sudeda visus paveikslėlius ant didelės kortelės.    2. Žaidžia vienas vaikas su mažomis melsvomis kortelėmis. Jos išdėliojamos ant stalo paveikslėliais į viršų. Žaidimo vedėjas, pavyzdžiui, sako: – Paimk obuolį ir padėk ant stalo. Vaikas atlieka užduotį. Tada vedėjas tęsia: – Paimk kaštoną ir padėk virš obuolio (obuolio kairėje, obuolio dešinėje ir t. t.). Vaikas vykdo nurodymą. Mokytojas stebi, kaip jis atlieka užduotis, prireikus padeda, už pastangas pagiria.    Kur yra? Du pradedantys skaityti vaikai žaidžia su didelėmis ir mažomis žalsvomis kortelėmis. 1. Vaikai pasidalija mažas korteles po lygiai ir išdėlioja priešais save ant stalo ar kilimo. Žaidimo vedėjas ima didelę kortelę, laiko ją horizontaliai arba vertikaliai, rodo vaikams ir, pavyzdžiui, klausia: – Kur yra boružė? Vaikai atsako: – Boružė yra viduryje (kairėje, dešinėje). Tada kiekvienas vaikas ieško kortelės su nupiešta boruže ir užrašu VIDURYJE. Ją radęs, pakelia ir rodo žaidimo vedėjui. Jei parodė teisingą kortelę, ją atiduoda vedėjui, jei suklydo, kortelė lieka pas vaiką. Žaidžiama tol, kol surandamos ir vedėjui atiduodamos visos kortelės. Laimi tas, kuris pirmas atiduoda visas korteles.    2. Vienas vaikas ant stalo pasideda tris dideles horizontalias korteles ir visas mažas korteles su ežio, varlės ir pelės paveikslėliais, kitas – visas vertikalias dideles korteles ir visas mažas korteles su boružės, skruzdėlės ir drugio paveikslėliais. Abu įsižiūri, kur yra kiekvienas gyvūnėlis. Didelių kortelių paveikslėlius vaikai uždengia atitinkamomis mažomis kortelėmis su paveikslėliais ir užrašais. Vedėjas stebi vaikų darbą ir nuima neteisingai padėtas korteles. Vaikai jas deda iš naujo. Laimi tas, kuris pirmas teisingai atlieka užduotį.   Padėk rodyklę Šį žaidimą žaidžia vienas vaikas. Jam prireiks mažų melsvų kortelių su paveikslėliais ir kortelių su rodykle. Visos kortelės išdėliojamos ant stalo paveikslėliais į viršų. Žaidimo vedėjas duoda tikslingus nurodymus: – Surask kaštoną ir padėk priešais save. Padėk rodyklę nuo kaštono į kairę (į dešinę, į viršų, į apačią). Vaikas atlieka keturias užduotis. Mokytojas stebi, ar jis rodykles deda tinkamoje vietoje, prireikus pagelbėja. Teisingai padėjęs visas keturias rodykles, vaikas paveikslėlį uždengia kortele su besišypsančiu veiduku. Vedėjas duoda kitus nurodymus, ir žaidžiama toliau. Baigus žaisti, už pastangas vaikas pagiriamas.   Rodyklių diktantas Žaidžiama kortelėmis su rodykle. Jei žaidžia du vaikai, jie sėdi vienas priešais kitą. Kiekvienas turi po dešimt kortelių su rodykle. Žaidimo vedėjas, pavyzdžiui, nurodo: – Į kairę, į viršų, į apačią, į dešinę ir t. t. Vaikai deda rodykles eilute nurodytomis kryptimis. Vedėjas stebi vaikų darbą. Jei kuris nors rodyklę padeda neteisingai, kortelė užverčiama ir žaidžiama toliau, kol sudedamos visos rodyklės. Suskaičiuojamos užverstos kortelės. Laimi tas, kuris jų turi mažiau.   Į kurią pusę? Žaidimo vedėjas prieš vaikus eilute išdėlioja korteles su įvairias kryptis rodančiomis rodyklėmis. Vaikai turi pasakyti kiekvienos rodyklės rodomą kryptį, pavyzdžiui: į viršų, į kairę, į apačią, į dešinę. Jei sakydamas rodyklės kryptį vaikas suklysta, vedėjas padeda ištaisyti klaidą, o kortelė su rodykle užverčiama ir žaidžiama toliau. Suskaičiuojamos užverstos kortelės. Laimi tas, kuris jų turi mažiau.   Atsakyk į klausimą Žaidžiama mažomis baltomis kortelėmis su paveikslėliais. Kortelės išdėliojamos ant stalo ar kilimo piešiniais į apačią. Vedėjas ima po vieną kortelę, perskaito joje parašytą klausimą, pavyzdžiui: „Kur guli knyga?“ ir rodo paveikslėlį vaikams. Vaikai paeiliui atsako į klausimus nurodydami daikto padėtį kito daikto atžvilgiu, pavyzdžiui: „Knyga guli ant kėdės.“ Atsakant į klausimus, vartojami prielinksniai ant, po, prie, prieš, už, virš, tarp. Jei vaikas atsako teisingai, vedėjas jam duoda kortelę su paveikslėliu, jei suklysta, kortelė lieka pas vedėją. Žaidžiama tol, kol vedėjas atiduoda visas korteles. Laimi tas žaidėjas, kuris surenka daugiau kortelių.   Pastaba. KORTELIŲ ŽAIDIMAMS galima sugalvoti daug savų taisyklių. Žaidimo vedėjas vaikams skatinti gali kūrybiškai pritaikyti korteles su besišypsančiais balionais.  

Kol kas atsiliepimų apie šią prekę nėra

UAB „Matias“

UAB Matias

ĮK 304577995
Tel.  8-67319433
LAVI žaislai ir knygos 
Paplaujos g. 3, Vilnius
https://www.lavi.lt
parduotuve@lavi.lt